Esimene harjutustund (L10) – Sissejuhatus

Õppejõud: Valeri Randalainen
Kontaktid: valeri.randalainen@live.com , ttumobileapps.wordpress.com
Koht: TTÜ Infotehnoloogia Maja
Aeg: 22.09 – 18.11 laupäevati,

Kursuse eesmärgid: teha selgeks crossplatform äppide tegemise protsessi, teha ise üht äppi

Peamine programm mida me hakkame kasutama on Adobbe PhoneGap.

Esimese harjutustunni teemad:

  • Mis, kus, millal ja kuidas?
  • Desktop vs Web vs Mobile apps
  • Mobiil äppide arhitektuur
  • HTML, CSS
  • Tutvustus PhoneGap и GitHub
  • Küsimustik

Materjalid:

 

HTML head mobiil äppide jaoks:

<head>
<meta charset=”utf-8″ />
<meta name=”format-detection” content=”telephone=no” />
<meta name=”msapplication-tap-highlight” content=”no” />
<meta name=”viewport” content=”user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width” />
<meta http-equiv=”Content-Security-Policy” content=”default-src * ‘unsafe-inline’; style-src ‘self’ ‘unsafe-inline’; media-src *” />
<title>Hello World</title>
</head>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s